Ubezpieczenia

House of Diamond – dzięki współpracy z Lloyd’s, jednym z najbardziej renomowanych ubezpieczycieli na świecie – umożliwia swoim Klientom zabezpieczenie biżuterii, kamieni szlachetnych. Przewagą naszego ubezpieczenia jest możliwość objęcia ochroną również tych kosztowności, które nie znajdują się w domowych sejfach.

Korzyści z ubezpieczenia biżuterii i kamieni szlachetnych

  • Bezpieczeństwo w pełnym wymiarze. W razie kradzieży diamentów ubezpieczyciel wypłaca sumę ubezpieczenia, która odpowiada pełnej wartości skradzionych diamentów.
  • Wysoka suma ubezpieczenia. Brak górnej granicy sumy ubezpieczenia diamentów oraz diamentowej biżuterii.
  • Pełna ochrona ubezpieczeniowa kosztowności. Suma ubezpieczenia odpowiada wartości przedmiotów.
  • Ubezpieczenie biżuterii zarówno tej w sejfie, jak i poza nim. Oznacza to możliwość ubezpieczenia diamentów oraz biżuterii przechowywanej w domowym sejfie oraz tej zakładanej na siebie.
  • Obszar objęty ubezpieczeniem: Polska oraz Europa. Ubezpieczenie obejmuje biżuterię znajdującą się na terenie Polski oraz Europy.

Przewagi polisy ubezpieczeniowej House of Diamond

  • Wygoda. Jesteśmy jedyną firmą w Polsce , w której jednocześnie można kupić najwyższej jakości diamenty i biżuterię wraz z ubezpieczeniem.
  • Renomowany ubezpieczyciel. Naszym ubezpieczycielem jest Lloyd’s – światowy lider specjalistycznych ubezpieczeń z ponad 300-letnim doświadczeniem.