Polityka prywatności

1. Dane osobowe

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest House of Diamond, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Polska, przy ulicy Żelaznej 51/53, 00-841 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001052234, posiadająca NIP: 5273070309, REGON: 526094560, kapitał zakładowy w wysokości 1 010 000,00 zł, dalej jako: „Administrator”. Kontakt z Administratorem pod adresem: office@houseofdiamond.pl.

Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO” / „GDPR” oraz w przepisach polskich wydanych w związku z RODO, w tym w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administrator utrwala dane osobowe i zabezpiecza je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wymienionych aktach prawnych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych, prosimy o kontakt z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: office@houseofdiamond.pl lub korespondencji pocztowej na oficjalny adres Administratora.

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe:

a) w celu zawarcia i wykonania umów zawartych z Użytkownikami serwisu internetowego: https://houseofdiamond.pl a także w celu prawidłowej i kompletnej realizacji zamówionej usługi oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. b GDPR, art. 6 ust. 1 lit. c GDPR);
b) w celu przesyłania informacji handlowych (newsletter) na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie (na podstawie podstawy prawnej z art. 6 ust. 1 lit. a, GDPR);
c) w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem Serwisu za pośrednictwem czatu na żywo (na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. f GDPR);
d) oraz celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora: w celach analitycznych i statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego związanego z Serwisem: https://houseofdiamond.pl (na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. f GDPR).

Twoje prawo

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa podania danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. pełne i prawidłowe wykonanie usługi.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych; prawo do ich sprostowania; usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f GDPR.

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do złożenia skargi

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przetwarzania

Dane są przechowywane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji i przedawnienia roszczeń, a także do czasu realizacji przez Administratora odpowiednich prawnie uzasadnionych interesów. Newsletter i inne podobne informacje będziemy wysyłać do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu w tym zakresie.

Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora, zewnętrzni dostawcy usług, np. podmioty świadczące usługi informatyczne i marketingowe, dostawcy usług hostingowych, dostawcy usług płatności internetowych, przewoźnicy, ubezpieczyciele, podwykonawcy i inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; a także księgowi, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.

Przekazywanie danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy, EOG)

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, takich jak USA, w związku z korzystaniem przez Administratora z usług podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Google Inc, Facebook, Instagram) w celu zapewnienia prawidłowości, wydajności i skuteczności świadczonych usług. W tym przypadku Administrator, zgodnie z wymogami GDPR, wdrożył środki bezpieczeństwa mające na celu zapewnienie prawidłowego przetwarzania i odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych.

a) Google Suite

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez ten podmiot można znaleźć pod adresem: https://support.google.com/a/answer/60762?hl=pl.

b) Facebook

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez ten podmiot można znaleźć pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/business/gdpr/.

c) Instagram

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez ten podmiot można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/help/instagram/519522125107875.

Profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu jako jedna z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

2. Cookies

Strona korzysta z plików „cookies”

Administrator przechowuje i uzyskuje dostęp do plików „cookies”, czyli niewielkich informacji tekstowych, wysyłanych przez serwer WWW i zapisywanych na dysku twardym lub innym nośniku danych Użytkownika, w celu: prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, konfiguracji strony internetowej, bezpieczeństwa i niezawodności strony internetowej, monitorowania stanu sesji lub analiz, statystyk, badań i audytu oglądalności strony internetowej oraz wyświetlania spersonalizowanych reklam. W szczególności Administrator wykorzystuje pliki „cookies” do zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA].

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z plików „cookies” są prawnie uzasadnione interesy operatora Serwisu, polegające na zapewnieniu wysokiej jakości usług oraz bezpieczeństwa transakcji.

Wchodząc na stronę internetową, Użytkownik jest identyfikowany (w formie „cookie”). Dane o Użytkowniku przekazywane są do: Google Inc, Facebook Inc – poprzez wykorzystanie kodów śledzących.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Trwałe” pliki cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Administrator wykorzystuje pliki „cookies” wyłącznie po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika Serwisu zgody w tym zakresie. Wyrażenie zgody na wykorzystywanie wszystkich plików „cookies” przez operatora Serwisu odbywa się poprzez kliknięcie przycisku:

„Akceptuję” po wyświetleniu komunikatu o wykorzystywaniu plików „cookies” przez Administratora lub poprzez zamknięcie tego komunikatu.

Zgoda, o której mowa w poprzednim punkcie, może dotyczyć tylko wybranych plików „cookies”. W takim przypadku Użytkownik Serwisu powinien skorzystać z opcji: „Ustawienia plików cookies”, dostępnej w komunikacie o stosowaniu plików „cookies” przez Administratora.

Jeżeli Użytkownik Serwisu nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików „cookies” przez operatora Serwisu, może skorzystać z opcji: „Nie wyrażam zgody”, dostępnej również w komunikacie o stosowaniu plików „cookies” przez Administratora.

Użytkownik może również samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do swojego Urządzenia. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji serwisu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, z której korzysta.

Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

3. Zmiany w Polityce Prywatności

Wszelkie zmiany w Polityce Prywatności w przyszłości będą publikowane na stronie internetowej. Zalecamy regularne odwiedzanie naszej strony internetowej w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności, powinieneś przestać korzystać z naszej strony internetowej.